График за провеждане на изпити с ученици на с.ф.о. през септемврийската сесия на 2017/2018г.

отвори