План за действие и финансиране в изпълнение на стратегията за развитие на ПГЛП за периода 2016-2018г.

отвори