Анкетни карти на групата за извънкласна дейност по интереси „Разнообразието в леката промишленост“

отвори