Заповед №РД09-1166/19.08.2016г.за определяне на дати и график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2016 – 2017 година

отвори