Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план

zakon_obr_minimum_uch_plan